• Slideshow - Login

Developed by jtemplate

Soukromí

Velice nás těší Váš zájem o webové stránky společnosti Rosenberg s.r.o. a s tím spojený zájem o naše výrobky a služby. Společnost Rosenberg s.r.o. klade velký důraz na ochranu dat. V rámci tohoto Prohlášení o ochraně údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, které osobní údaje při Vaší návštěvě našich webových stránek budeme zpracovávat, a také o tom, jaká práva máte. Žádáme Vás proto, abyste si níže uvedený text pečlivě přečetl/a.

Terminologie:

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Do této skupiny patří např. Vaše jméno, Vaše adresa a tzv. organizační údaje nebo Vaše emailová adresa.

Pojmem zpracování je myšlena každá operace uskutečňovaná zcela nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů nebo každý takový postup v souvislosti s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za jejich zpracování.

Odpovědná osoba nebo „správce zodpovědný za zpracování“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Uživatel zahrnuje všechny kategorie osob dotčených zpracováním údajů. Do této skupiny patří naši obchodní partneři a ostatní návštěvníci našich webových stránek.

Ohledně použitých pojmů odkazujeme na definice v článku 4 Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR). Použité pojmy, jako např. „uživatel“, jsou pohlavně neutrální.

1. Jméno a adresa správce

Rosenberg s.r.o.
Klenčí 101
CZ-34534 Klenčí pod Čerchovem
Tel.: +420 379 775 811
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rosenberg.cz

Kdykoli máte právo na bezplatné poskytnutí informací o uložených osobních údajích, jejich původu a adresátech a účelu jejich zpracovávání, dále máte také právo na úpravu, blokování nebo výmaz těchto údajů.

Pokud budete mít k tématu osobních údajů další otázky, můžete se na nás kdykoli obrátit přes našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to emailem nebo na adresu uvedenou v Impresum (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Jednatelé: Karl Rosenberg, Karel Šnour

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Rosenberg s.r.o. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj obrátit emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo dopisem adresovaným na poštovní adresu s dodatkem „Pověřenec pro osobní údaje“.

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Návštěva našich webových stránek

3.1.1. Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte naši webovou stránku, předává Váš webový prohlížeč z technických důvodů určitá data našemu webovému serveru. Jedná se o tato data (tzv. Serverlogfiles):

 • IP adresa
 • Datum a čas Vaší poptávky
 • Rozdíl mezi časovým pásmem a greenwichských hlavním časem (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní věc)
 • Provozní systém a jeho přístupový status / stavový kód HTTP
 • Předávané množství dat
 • Webová stránka, ze které požadavek přišel ("adresa URL")
 • Prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče
3.1.2. Účel zpracování dat

Ukládání těchto dat v Logfiles je nutné pro zajištění funkčnosti webové stránky. Slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našeho informačního systému.

3.1.3. Právní základ zpracování dat

Tato data zjišťujeme z důvodu našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom mohli naši webovou stránku prezentovat a zajistit Vaši bezpečnost.

3.1.4. Doba trvání uložení dat

Z bezpečnostních důvodů (např. za účelem objasnění zneužití a podvodného jednání) budou informace v Logfiles uloženy po dobu nezbytně nutnou, poté budou vymazány. Data, jejichž další uložení bude nutné z důkazních důvodů, budou uložena až do okamžiku konečného objasnění daného případu.

3.1.5. Možnost vznést námitku a odstranění dat

Evidence dat za účelem prezentace webové stránky a jejich ukládání v Logfiles je z technických důvodů pro provoz nezbytně nutné. V souvislosti s tímto tedy uživatel nemá možnost vznášet námitky.

3.2. Kontaktní formulář a emailová adresa

3.2.1. Rozsah zpracování dat

Pokud použijete kontaktní formulář na naší webové stránce, budeme zpracovávat tato data: firma, jméno, ulice, PSČ, obec, email, věc a Vaše odeslaná zpráva. Na ochranu Vaší poptávky odeslané přes kontaktní formulář využíváme službu reCAPTCHA od Google Inc. (Google). Dotaz slouží k rozlišení, zda zadání provádí skutečný člověk nebo je provedeno neoprávněným automatizovaným strojovým zpracováním. Dotaz zahrnuje zaslání IP adresy a popř. dalších dat potřebných pro službu reCAPTCHA Google. Za tímto účelem se Vaše zadání předává Google, kde se dále používá. Google však předtím Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních zemí Úmluvy o evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech dojde k přenosu celé IP adresy na server Google v USA, kde dojde k jejímu zkrácení. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby reCAPTCHA však není spojována s jinými daty Google. Na tato data se vztahují jiná ustanovení o ochraně dat společnosti Google. Další informace o směrnicích o ochraně dat Google najdete zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Alternativně můžete k navázání kontaktu využít emailové adresy (v závislosti na problému), které jsme Vám poskytli. V těchto případech budou zpracovány osobní údaje odesilatele zaslané v tomto emailu.

V této souvislosti nedojde k dalšímu poskytování dat třetím osobám. Údaje budou použity výlučně za účelem zpracování konverzace a vyřízení dané záležitosti.

3.2.2. Účel zpracování dat

Zpracování osobních údajů ze zadávací masky nám slouží k realizaci navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu emailem se i v tomto případě jedná o nezbytné oprávněné zájmy pro zpracování dat. Ostatní osobní údaje zpracovávané v průběhu odesílacího procesu (např. IP adresa, datum, čas) slouží k ochraně před zneužitím kontaktního formuláře a k zajištění našeho informačního sytému.

3.2.3. Právní základ zpracování dat

Při navázání kontaktu s námi (přes kontaktní formulář nebo email) se údaje uživatele budou za účelem provedení kontaktní poptávky a její realizace zpracovávat podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.2.4. Doba trvání uložení dat

Osobní údaje vymažeme, až nebudou k dosažení účelu, k němuž byly získány, nutné. V případě osobních údajů zadaných do zadávací masky a osobních údajů zaslaných emailem tento okamžik nastává, jakmile bude konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace se považuje za ukončenou, když lze z okolností odvodit, že je daná věc nebo žádost o informace s konečnou platností vyřízena.

3.2.5. Možnost vznést námitku a odstranění dat

Máte kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

Pokud nás budete kontaktovat emailem, můžete kdykoli vznést námitku proti ukládání Vašich osobních údajů. V takovém případě však samozřejmě nemůže dojít k pokračování naší konverzace. Tuto námitku směřujte prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Veškeré osobní údaje získané v rámci navázání kontaktu budou poté vymazány.

3.3. Cookies

3.3.1. Rozsah zpracování dat

Naše webová stránka používá Cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které naše webová stránka při otevření uloží ve Vašem počítači. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádný škodlivý software, např. viry. Cookies obsahují charakteristickou řadu znaků umožňující při opakované návštěvě webové stránky jednoznačnou identifikaci prohlížeče. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby návštěvnický prohlížeč mohl být identifikován i po výměně stran. K tomu nedochází přiřazením k Vám osobně, ale přiřazením identifikačního čísla ke Cookies („Cookie-ID“). K propojení Cookie-ID s Vaším jménem, Vaší IP adresou nebo podobnými údaji umožňujícími přiřazení Cookies k Vám nedochází.

Tato webová stránka používá dočasné a permanentní Cookies.

Dočasné Cookies se automaticky vymažou, jakmile zavřete prohlížeč. Do této skupiny patří zejména takzvané „session Cookies“.  Tyto ukládají takzvané session-ID, na základě kterého lze různé poptávky Vašeho prohlížeče přiřadit ke společnému sezení. Když se na naši webovou stránku vrátíte, dojde tak k opětovné identifikaci Vašeho počítače. „Session Cookies“ zmizí, když se odhlásíte, resp. zavřete prohlížeč.

Permanentní Cookies se automaticky vymažou po uplynutí určené doby, která se v závislosti na Cookie může lišit. Cookies můžete v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče kdykoliv vymazat.

3.3.2. Účel zpracování dat

Používáme Cookies pro zatraktivnění naší webové stránky, pro vylepšení její úpravy, pro její optimalizaci a pro zrychlení poptávek. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby návštěvnický prohlížeč mohl být identifikován i po výměně stran. Za tímto účelem je potřeba, aby mohl být prohlížeč identifikován i po výměně stran.

3.3.3. Právní základ zpracování dat

Právním základem pro zpracování osobních údajů s použitím technicky nutných Cookies je č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.3.4. Doba trvání uložení dat

K výmazu „Session Cookies“ dochází, jakmile svůj prohlížeč zavřete.

Permanentní Cookies se automaticky vymažou po uplynutí určené doby.

3.3.5. Možnost vznést námitku a odstranění dat

Jako uživatel máte úplnou kontrolu nad používáním Cookies. Změnou v nastavení Vašeho internetového prohlížeče si můžete nastavit, aby k ukládání Cookies vůbec nedocházelo nebo aby byly automaticky vymazány na konci internetového sezení. Za tímto účelem si v nastavení Vašeho prohlížeče nastavte „žádné Cookies neakceptovat“. V Microsoft Internet Explorer si zvolte „Extras > Opce internetu > Ochrana údajů > Nastavení“; ve Firefox si zvolte „Extras > Nastavení > Ochrana údajů > Cookies“); pokud používáte jiný internetový prohlížeč, využijte funkci Nápověda a zde vyhledejte návod, jak zabránit nebo vymazat Cookies. Mějte však na paměti, že v takovém případě nebudete moci využívat veškeré funkce naší webové stránky.

3.4. Webová analýza (Google Analytics)

3.4.1. Rozsah zpracování dat

Na svých stránkách používáme Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Z našeho pověření provádí Google analýzu Vašeho používání naší webové stránky. K tomuto účelu používáme mimo jiné i Cookies. Co to Cookies jsou a jak je lze vymazat jsme popsali výše v kapitole „Cookies“. Informace o Vašem využívání této webové stránky získané společností Google (např. stránky, které jste u nás navštívili) se přenášejí na server Google do USA, kde jsou ukládány, analyzovány a výsledek této analýzy pak máme v anonymizované podobě k dispozici.

Na naší webové stránce používáme anonymizaci IP adres nabízenou společností Google. Během tohoto procesu Google nejdříve zkrátí Vaši IP adresu, a to v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server Google v USA přenáší celá IP adresa, kde dochází k jejímu zkrácení. Google je certifikován v EU-US Privacy Shield (tzv. "Štít EU-USA na ochranu soukromí"), který pro převod údajů do USA poskytuje přiměřenou úroveň ochrany.

3.4.2. Účel zpracování dat

Z našeho pověření Google používá tyto informace k vyhodnocení využívání naší webové stránky a k vytváření zpráv o aktivitách, k nimž dochází na naší webové stránce. To nám umožňuje zlepšování uživatelského komfortu při návštěvě našich stránek a jejich optimalizaci.

3.4.3. Právní základ zpracování dat

Výše uvedený účel vyplývá z našeho oprávněného zájmu o zpracování dat prostřednictvím Google Analytics. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.4.4. Doba trvání uložení dat

Sezení a kampaně jsou po uplynutí určité doby ukončeny. Standardně dochází k ukončení sezení po 30 minutách nečinnosti a kampaně jsou ukončovány po uplynutí šesti měsíců. Časový limit kampaní může trvat maximálně dva roky.

3.4.5. Možnost vznést námitku a odstranění dat

K propojování Vaší IP adresy poskytované Vaším prohlížečem s jinými daty Google nedochází. Na základě nastavení softwaru Vašeho prohlížeče můžete zablokovat ukládání Cookies tak, jak bylo popsáno výše v kapitole „Cookies“. Dále můžete zablokovat evidenci dat vytvořených Cookies, která se vztahují k Vašemu využívání naší webové stránky, Google a také zpracování těchto dat společností Google, a to tak, že si v prohlížeči stáhnete a instalujete dostupný plugin od Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Pokud si přejete zablokovat budoucí evidenci Vašich dat prostřednictvím Google Analytics při návštěvách našich webových stránek přes různé přístroje (zejména mobilní přístroje jako jsou smartphony nebo tablety), musíte ve všech využívaných systémech provést Opt-Out. Uvědomte si prosím, že mechanismus Opt-Out webovou analýzu blokuje jen tak dlouho, dokud jej nevymažete. Další informace o Google Analytics získáte v Uživatelských podmínkách Google Analytics, v Zásadách bezpečnosti a ochraně osobních údajů vydaných Google Analytics a v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google.

4. Ochrana údajů uchazečů o práci a v rámci přijímacího řízení

Správce odpovědný za zpracování údajů získává a zpracovává osobní údaje uchazečů o práci za účelem realizace přijímacího řízení. Osobní údaje mohou být zpracovávány elektronickou cestou. K tomu dochází zejména v případě, kdy uchazeč zašle správci příslušné doklady k přijímacímu řízení elektronickou cestou, kupříkladu emailem nebo přes webový formulář nacházející se na internetové stránce. Pokud správce zodpovědný za zpracování údajů uzavře s některým z uchazečů pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem realizace pracovního poměru v souladu se zákonnými předpisy. Pokud správce zodpovědný za zpracování údajů s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, budou jeho dokumenty automaticky vymazány po uplynutí dvou měsíců od oznámení zamítavého rozhodnutí, pokud výmazu nebudou bránit jiné oprávněné zájmy správce zodpovědného za zpracování údajů. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v rámci řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (Antidiskriminační zákon).

5. Bezpečnost údajů

V souladu se stavem techniky přijímáme technická, smluvní a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při zpracování údajů. Tímto zajišťujeme dodržování předpisů vyplývajících ze zákonů o ochraně údajů, zejména Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, a ochranu údajů, které zpracováváme, před jejich zničením, ztrátou, změnou a neoprávněným přístupem k nim. K těmto bezpečnostním opatřením se řadí také zašifrovaný přenos údajů mezi Vaším prohlížečem a našimi servery. Uvědomte si prosím, že zašifrování pomocí technologie SSL se u internetových přenosů aktivuje pouze tehdy, pokud se v dolní liště menu ve Vašem prohlížeči zobrazí symbol klíče a adresa začíná: https://. Technologie SSL (Secure Socket Layer) chrání přenos údajů zašifrováním před ilegálním přístupem třetích osob k těmto údajům. Pokud se tato opce nezobrazuje, můžete se sám/sama rozhodnout, zde určité údaje přes internet poskytnete nebo ne. Veškeré informace, které nám poskytnete, budou ukládány a zpracovávány na našich serverech v České republice.

6. Poskytování údajů třetím osobám a zpracovatelům

Údaje budou třetím osobám poskytovány pouze v rámci zákonných předpisů. K poskytnutí údajů našich uživatelů třetím osobám dojde pouze tehdy, pokud to bude např. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smlouvy nezbytné nebo potřebné z důvodů oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR o hospodárný a efektivní provoz naší obchodní činnosti.

V rámci smluvního zpracování údajů podle čl. 28 GDPR využíváme služeb zpracovatelů za účelem poskytování našich služeb, zejména k zajištění provozu, údržby a webhostingu. Přijali jsme vhodné právní postupy a odpovídající technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

7. Vaše práva

Pokud budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, stanete se subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a tím vůči nám v souvislosti s Vašimi osobními údaji získáte níže uvedená práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Navíc máte i právo na podání stížnosti na naše zpracování Vašich osobních údajů k dozorovému úřadu.

8. Změny v Prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto Prohlášení o ochraně údajů za účelem jeho úpravy v souladu se změnami zákonných předpisů nebo v důsledku změn služby a zpracování údajů. To platí však pouze s ohledem na Prohlášení o zpracování údajů. Pokud je nezbytný souhlas uživatelů nebo pokud části Prohlášení o ochraně údajů obsahují pravidla pro smluvní vztah s uživateli, bude změna provedena pouze se souhlasem uživatelů.

Informujte se prosím pravidelně o obsahu Prohlášení o ochraně údajů.

9. Whistleblowing

Na základě Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je zaveden u společnosti Rosenberg s.r.o. vnitřní oznamovací systém.

Systém je zaveden a provozován pro své zaměstnance a další osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů, který je určen k oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo mělo dojít u zaměstnavatele.

Oznámení se podává zaměstnavatelem určené příslušné osobě, kterou je na základě Rozhodnutí jednatele společnosti Bc. Pavel Buršík. Lze jej provést následujícími způsoby:

 • písemně v listinné podobě zaslat na adresu: Pavel Buršík, Rosenberg s.r.o., Klenčí pod Čerchovem 101, 345 34
 • telefonicky na lince +420 379 775 822
 • elektronicky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • osobně na výše uvedené adrese a po předchozí domluvě

Verze: prosinec 2023