• Produktheader - Steuergeräte

Developed by jtemplate

Řídící a regulační prvky

Zařízení k ochraně motoru MSE / MSD

Zařízení k ochraně motoru společnosti Rosenberg jsou vybaveny spínači a vypínači, hlavní ochranou a provozním signalizačním světlem. Standardně jsou koncipovány v provedení D (trojfázový proud) pro 2,5 kW resp. v provedení E (jednofázový střídavý proud) pro 1,3 kW příkon motoru.

5 stupňové regulátory otáček RE / RTE / RTD

5 stupňové regulátory otáček s hlavní ochranou a provozním signálním světlem k nastavení počtu otáček k transformátorovým regulátorům otáček motorů/ventilátorů s regulací napětí. Stupňovým spínačem zabudovaným v přístroji je možno nastavit pět různých počtů otáček u připojeného motoru / ventilátoru. První stupeň přitom odpovídá nejnižší, resp. spínací stupeň 5 nejvyššímu počtu otáček. Regulační obvod řídícího přístroje je zabezpečen pojistkou 2A. Regulátory otáček série RTE / RTD jsou k dispozici i s připojením pro kontrolku průtoku a plynový magnetický ventil (RTE..G / RTD..G). Kontrolku průtoku je nutno instalovat ve vzduchovém proudu ventilátoru.  Jestliže je přes ventilátor dopravováno dostatečné množství vzduchu, dojde  přes kontrolku průtoku k připojení plynového magnetického ventilu. Tato zařízení se nejvíce využívají pro kuchyňský odtah, při používání plynových zařízení.

Transformátory pro instalace spínacích skříní TE / TD

Autotransformátory (podle VDE 0550) pro jednofázový střídavý proud nebo střídavý trojfázový proud s 5 odběry, montážní patkou a připojovacími svorkami. Maximální přípustná teplota okolí je +40 °C.

Elektronický regulátor otáček ED

Tento regulátor slouží k plynulé regulaci otáček ventilátorů s jednofázovými asynchronními motory s regulací napětí. Počet otáček je regulován pomocí výkonového tyristoru (fázová regulace) přes celý rozsah 0 - 230V. K jednomu zařízení lze připojit více ventilátorů, jestliže součet jednotlivých proudů nepřekročí jmenovitý proud zařízení. Obsluha přes otočný spínač zařízení. Na vnitřní straně zařízení se nachází seřizovací šroub, na kterém může být nastaven minimální počet otáček ventilátoru.

Vypínač zařízení GS

Vypínače zařízení podle kategorie použití AC-23 (spínání motorů nebo jiné vysoce indukční zátěže) podle DIN VDE 0660 část 100. Pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení elektronického vybavení strojů platí předpisy DIN VDE 0113 část 1 resp. DIN VDE 60204 část 1. Ochranné krytí IP 55.

K dispozici jsou i vypínače zařízení pro verzi EX s ochranou proti výbuchu podle CENELEC a IEC.

Potenciometr ve skříni

Potenciometr 10 kOhm je zabudován ve skříni. Stupňování je vzestupné za účelem plynulého manuálního nastavení požadovaných hodnot. Kolébkový spínač ke spuštění ventilátoru EC, zelená a červená indikátorová světla LED k optimálnímu zobrazení statusu (provoz/porucha). K dispozici jsou verze k instalaci pod omítku i na ni.