• Slideshow - Login

Developed by jtemplate

Soukromí

Těší nás Váš zájem o naši webovou stránku. Rosenberg s.r.o. jako její provozovatel se přitom velmi vážně zabývá otázkou ochrany Vašich osobních dat.

Webovou stránku je zásadně možné používat bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Pokud na našich stránkách osobní data (například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu) zjišťujeme, jedná se vždy o jejich dobrovolné uvádění, například v kontaktních formulářích. Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře zasíláte dotazy, jsou Vaše údaje z tohoto formuláře včetně Vámi uvedených kontaktních údajů ukládány za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ další doplňující komunikace. Tato data nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávána třetím osobám. Vaše osobní data považujeme za důvěrná a nakládáme s nimi podle zákonných předpisů na ochranu dat a tohoto prohlášení.

Tato webová stránka využívá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důvěrných informací, například obsahu zasílaných kontaktních formulářů, kódování SSL. Kódované spojení poznáte podle toho, že v liště s adresou prohlížeče se „http://“ změní na „https://“ a podle symbolu zámku ve stejné liště. Je-li kódování SSL aktivováno, nemohou třetí osoby číst data, která nám zasíláte.

Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. při elektronické komunikaci) může vykazovat v oblasti bezpečnosti mezery. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. Z tohoto důvodu záleží na Vás, zda nám Vaše osobní data sdělíte alternativní cestou, například telefonicky.

Protokolové soubory serveru

Poskytovatel našeho webového serveru zjišťuje a automaticky ukládá informace v tzv. protokolových souborech serveru, které Váš prohlížeč automaticky předává. Těmito informacemi je použitý webový prohlížeč a operační systém, webová stránka, ze které vstupujete na naše stránky, IP adresa dotazujícího se počítače, datum a čas vstupu a přenesené množství dat. Tato data nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Slučování těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. Zjištěná data slouží pouze pro statistické vyhodnocení a zlepšování webové stránky. Provozovatel webové stránky si však vyhrazuje právo na dodatečnou kontrolu protokolových souborů serveru, pokud konkrétní signály poukazují na užívání v rozporu s právními předpisy.

reCAPTCHA

Na ochranu vašich dotazů zasílaných kontaktním formulářem využíváme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (Google). Dotaz na monitoru slouží pro rozlišení, zda web komunikuje s člověkem nebo je zneužíván automatickým systémem zpracování dat. V rámci tohoto dotazu jsou IP adresa a příp. další data, která Google potřebuje pro službu reCAPTCHA zasílána na server Google. Vaše údaje jsou serveru Google předávány pouze k tomuto účelu a pro tento účel je server také dále zpracovává. Google však Vaši IP adresu v oblasti členských států Evropské unie nebo ostatních států Dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkracuje. Pouze ve výjimečných případech je na server Google do USA přenášena celá IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. IP adresa předaná v rámci reCAPTCHA Vaším internetovým prohlížečem nebude s dalšími údaji z Google spojována. Pro tato data platí odlišná ustanovení o ochraně společnosti Google. Další informace o směrnici na ochranu dat společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Doplnění Google Analytics

Tato webová stránka pracuje s Google Analytics, službou pro analýzu webu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu toho, jak webové stránky využíváte. Informace o užívání webové stránky v podobě cookies jsou zpravidla přenášeny na server firmy Google v USA, kde se ukládají do paměti. V případě aktivování anonymizace IP na této webové stránce však Google Vaši IP adresu v oblasti členských států Evropské unie nebo ostatních států Dohody o evropském hospodářském prostoru předem zkracuje. Pouze ve výjimečných případech je na server Google do USA přenášena celá IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. Na pokyn provozovatele této webové stránky použije Google uvedené informace pro vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, zpracování zprávy o aktivitách webové stránky a pro provádění dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu, poskytovaných provozovateli stránky. IP adresa předaná v rámci Google Analytics Vaším internetovým prohlížečem nebude spojována s dalšími údaji z Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě event. nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Shromažďování dat týkajících se Vašeho užívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy), prováděnému firmou Google prostřednictvím cookies a jejich zpracování můžete zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin, který najdete pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vytvoří se soubor Opt-Out-Cookie, který napříště zabrání sběru Vašich dat při návštěvě této webové stránky. Bližší informace o podmínkách užívání a ochraně dat najdete pod odkazem Podmínky Google Analytics.

Upozorňujeme na to, že na naší webové stránce je Google Analytics rozšířen o kód "gat._anonymizeIp();", aby bylo s konečnou platností zaručeno anonymní shromažďování IP adres (tzv. IP-Masking).

Informace, vymazání, zablokování

Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních datech, jejich původu a příjemci, účelu zpracování a rovněž právo na jejich opravu, zablokování nebo vymazání.

Změna našich ustanovení o ochraně dat

Vyhrazujeme si právo na občasnou úpravu prohlášení o ochraně dat tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo změně našich postupů v ochraně dat, např. zavedení nové služby. Při Vaší další návštěvě pak bude platit vždy aktuální verze našeho prohlášení na ochranu dat.


Vydání: květen 2018